Egenkapitalproblemer

Å komme seg inn på boligmarkedet i Norge kan kanskje sies å være enklere sagt enn gjort, og for de som ikke har hatt en langsiktig sparing eller som har muligheten til å få god hjelp av mor og far kan det være mer utfordrende enn hva man skulle tro.

Det vi snakker om er selvsagt kravet om egenkapital som bankene stiller til de som skal søke om boliglån, og dette kravet er på intet mindre enn 15% av kjøpesummen. Dette er noe som er bestemt fra politisk hold og målet med en slik bestemmelse er nokså åpenbar – det handler om at man fra den siden ønsker å redusere gjeldsgraden i de norske husholdningene – det skal med andre ord ikke lenger være mulig å låne seg opp til pipa!

Så: hva innebærer et egenkapitalkrav på 15% for noen som skal kjøpe seg bolig. Jo, kjøper man en bolig til en million kroner så vil det betyr 150.000 kroner i egenkapital. 300.000 kroner hvis den koster 2 millioner. Med dagens huspriser vet vi at 2 millioner overholdet ikke er mye å betale, og nærmest noe man må regne med, men da ser du altså at man må ha spart opp 300.000 kroner i forkant. Er man to så er dette noe man kan klare, men det kraver som sagt at man har planlagt i god tid og at man har spart til dette helt målbevisst.

Det er til og med mange som har valgt å benytte seg av forbrukslån til dette formålet og som har gjort en skikkelig jobb i forkant med å finne det billigste alternativet. Hvordan man gjør det kan du lese mer om på dette nettstedet.

Det spørs vel om det var en slik løsning som var ønsket fra politisk hold, men det er fullt forståelig at det er mange som ender opp på denne måten.