Eiendomsutvikling er en vanskelig bransje

Eiendomsutvikling er som overskriften sier en vanskelig og omfattende bransje å bevege seg inn i og at det er risikofritt kan man nesten heller ikke si. At det er en viktig del av samfunnet vårt er imidlertid hevet over enhver tvil, for hva skulle man ha gjort uten disse menneskene som nærmest må kunne regnes som visjonærer.

Hva skulle man gjort i byene og i tettbebygde strøk hvis det ikke ble utviklet store eiendommer som kunne huse mange mennesker på et forholdsvis lite område? Det er kanskje ikke så godt å si, men det man kan være sikker på er at byene og disse områdene generelt hadde fått en større geografisk utstrekning og at bykjernene kanskje hadde blitt mindre som en følge av større utspredning. Om dette er positivt eller ikke kan saktens diskuteres, men jo nærmere man kommer sentrum på de forskjellige stedene i Norge jo flere folk er det pakket sammen på et lite område.

Men som sagt: det er ingen enkel sak å drive i denne bransjen og det kreves stor ekspertise og enormt stor økonomi i en bedrift for å utvikle boligblogger og lignende i slike områder. Tenk bare på hvor mange mennesker som er i sving for å hale i land et slikt prosjekt? Man skal ha de som gjør alt det formelle arbeidet med å tilegne seg tomter. Man skal ha de som tegner og utarbeider selve byggene. Man skal ha de som fører opp byggene. Man har de som skal selge byggene. Som du skjønner er det et forholdvis stort apparat i sving for å kunne dra i land prosjekt som dette, og ære være dem som faktisk gjør det.

De fyller viktige samfunnsfunksjoner og det å utvikle nye boligprosjekter i et land som Norge er på ingen måte enkelt. Men hvorfor gjør de det da? Det spørsmålet kan besvares relativt enkelt – de gjør det for å tjene penger naturligvis!

Liten bedrift?

Har du en liten bedrift som begynner å slite litt med inntjeningen? Da er det flere faresignaler som du kanskje har oversett og som du i alle fall nå burde gripe tak i før det er for sent.

Det er mange ting å tenke på når man har en liten bedrift og det er mange utfordringer knyttet til flyten av penger og som kan sende forretningene dine utfor stupet.

For det første må man som bedriftseier sørge for at bedriften blir synlig, og bare det i seg selv er en utfordring og kan være et kostnadskrevende prosjekt. Reklamering er dyrt og det vet alle som har vært innom dette, men det finnes andre måter man kan løse dette på. I dag er sosiale medier utrolig viktig og man kan utnytte disse på en god og kraftfull måte. Facebook er i dag nærmest et allemannseie og det er mange måter å benytte seg av dette på. Hvis man inviterer sine venner og bekjente til Facebook-siden har man fått en god start.

Når dette først er i gang kan man arrangere en konkurranse eller noe slikt, og her gjelder det å være kreativ. Sørg for at folk liker og deler siden din slik at du får spredt ordet på en effektiv og god måte. For at de skal gjøre dette må du naturligvis ha en gulrot i vente, og med det tenker vi rett og slett på en premie. Har du noe relatert til bedriften din som du kan lokke med? Har du dét kan du slå flere fluer i en smekk og dermed få vist frem produktet ditt på en god og effektiv måte.

Det dreier seg rett og slett om å være kreativ når man skal markedsføre seg og jo flere gode stunt man finner på jo bedre er det. Man kan arrangere dager hvor man selger ting/tjenester til en billig penge eller noe lignende.

Spar mye penger på markedsføring, og bruk den kreative delen av ditt kloke hode!