Eiendomsutvikling er en vanskelig bransje

Eiendomsutvikling er som overskriften sier en vanskelig og omfattende bransje å bevege seg inn i og at det er risikofritt kan man nesten heller ikke si. At det er en viktig del av samfunnet vårt er imidlertid hevet over enhver tvil, for hva skulle man ha gjort uten disse menneskene som nærmest må kunne regnes som visjonærer.

Hva skulle man gjort i byene og i tettbebygde strøk hvis det ikke ble utviklet store eiendommer som kunne huse mange mennesker på et forholdsvis lite område? Det er kanskje ikke så godt å si, men det man kan være sikker på er at byene og disse områdene generelt hadde fått en større geografisk utstrekning og at bykjernene kanskje hadde blitt mindre som en følge av større utspredning. Om dette er positivt eller ikke kan saktens diskuteres, men jo nærmere man kommer sentrum på de forskjellige stedene i Norge jo flere folk er det pakket sammen på et lite område.

Men som sagt: det er ingen enkel sak å drive i denne bransjen og det kreves stor ekspertise og enormt stor økonomi i en bedrift for å utvikle boligblogger og lignende i slike områder. Tenk bare på hvor mange mennesker som er i sving for å hale i land et slikt prosjekt? Man skal ha de som gjør alt det formelle arbeidet med å tilegne seg tomter. Man skal ha de som tegner og utarbeider selve byggene. Man skal ha de som fører opp byggene. Man har de som skal selge byggene. Som du skjønner er det et forholdvis stort apparat i sving for å kunne dra i land prosjekt som dette, og ære være dem som faktisk gjør det.

De fyller viktige samfunnsfunksjoner og det å utvikle nye boligprosjekter i et land som Norge er på ingen måte enkelt. Men hvorfor gjør de det da? Det spørsmålet kan besvares relativt enkelt – de gjør det for å tjene penger naturligvis!

Comments are closed.